مثل اینکه محصولی برای خرید انتخاب نکردی میتونی با رفتن به فروشگاه محصول مورد نظر خودتو انتخاب کنی